وبلاگ تنهایی

http://shalsabz.mahdiblog.com 

من  کیستم؟  در  زمره  این  می  پرستان

   گاهی  به  دیر  و  مسجد  و  گاهی  گلستان

افراط  کردم  در  زمان  می پرستی

گرما  و  سرما  وبهار  و  در  زمستان

روز ازشب  و  بیگاه  و  گاه  هر  گز  ندانم

  اینها  کمالی  نیست  حتی  نزد  مستان

  میشد در  این  عالم  دو  روزی  زندگی  کرد

بی  اینکه  رنج  اری  برای  زیر  دستان

میشد  ندزدی ابروو  مال مردم 

تاریکتر  دیگر  نسازی   این  شبستان

تا  کی  بکام  دیگران فرمان  نبردن 

دنباله  ای  در  آرزوی  زر  پرستان

فریاد  فریاد  از  جهالتهای  مردم

فریاد  فریاد  از  جهالتهای  انسان

 

[ سه شنبه بیست و سوم آذر 1395 ] [ 18:34 ] [ گروه وبلاگ نویسان ]