پدر

 خانه ی پدری آنجاست که همیشه و 
 بی قید و شرط دوستت می دارند،
خانه پدری آنجاست که هر چقدر که نروی یا دیر بروی بدون سوال و گله منتظرت می مانند.
خانه ی پدری امن ترین و راحت ترین جای دنیاست، درست مثل آغوششان و می دانی که بی هیچ دلیل و چشم داشتی تو را دوست دارند حتی اگر آنها را بارها رنجانده باشی.  
خانه ی پدری بهشت این دنیاست...

http://seiedeh.mahdiblog.com/تنهاترین ستاره 

smiley

 

[ سه شنبه بیست و دوم فروردین 1396 ] [ 13:2 ] [ ]